காணொளி

பிணத்தை மறைத்து அரசியல்! உபியில் நடந்த கொடூரம்! – எழுச்சி மோனிகா